W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

janusz korwin mikre zgodz  za bycie kobietą w kieleckim kursie programowania w języku java dostaje się dodatkowe  punktów czyli   możliwych punktów do zdobycia. tyle samo punktów otrzymuje osoba niepelnosprawna w stopniu znacznym. elf tam. will l c mw. o wysokiej lakusc kwa kluulm ao s.  pu mm pk hanno mala   wm mmm nia kobieta s w vmpelnuxwawnuxt pomst nneaeniay. s w home znaczny.  pkl mpl ummrknwiny. w mm mm l i w mam mwmw zaimerewwania w w lirwwlrii nu lill u sum p w  d k  we sw m iwx nw um um m m xm w. w w m m www mam mm a n dulikowi murzyn ele w x www w mwmw y mmmmwemux w. imumnwmmmw. wm. abakankami mwmw uwm mg wewwwwwmw mm w i do    komentarze   udostępniono   raz
psycho
24
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl