W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

Polityka Prywatnosci

Materiały zawarte w serwisie wdupiu.pl są bezpłatne. Użytkownicy oraz zespół wdupiu.pl nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z ich korzystania. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników naruszających regulamin serwisu wdupiu.pl

Serwis wdupiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz opinie wyrażane przez użytkowników. Są one wyłącznie własnością użytkowników, którzy je publikują. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne.

Podczas rejestracji użytkownik musi podać adres e-mail. Serwis wdupiu przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami. Adresów e-mail nie udostępniamy osobom trzecim. Wykorzystujemy je głównie do powiadamania o zmianach i problemach technicznych.

Nasze serwery automatycznie logują informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystach z naszych stron. Logowane jest m.in. nazwa przeglądarki internetowej, data, adres żądania, numer IP, język i typ przeglądarki.

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". Są one wymagana do prawidłowego funkcjonania serwisu i wyświetlania treści zindywidualizowanych.

Ciasteczka

Pliki "cookie" (lub "ciasteczka") to pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które umożliwiają rozponanie urządzenie użytkownika. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie treści dostosowanych indywidualnie dla konkretnego użytkownika. Pliki "cookie" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres ważności oraz unikalny numer.

Ciasteczka używane są na stronie wdupiu.pl do przechowywania informacji o zalogowanym użytkowniku. Dzięki temu strona może wyświetlać dane specjalnie dopasowane do konkretnego użytkownika, np. awatar użytkownika, treści obserowane przez użytkownika czy oddane głosy. Bez plików cookie serwer miałby problem z odróżnieniem poszczególnych użytkowników stron i wyświetlałby te same treści dla wszystkich.

Jeżeli nie chcesz, żeby pliki "cookie" byłby zapisywane na Twoim urządzeniu możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby blokowała takie pliki. Pamiętaj jednak, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, m.in. może uniemożliwić zalogowanie się na swoje konto.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu wdupiu.pl - serwisu internetowego dostępnego pod adresem wdupiu.pl

Administrator serwisu wdupiu.pl zwany jest Administratorem w dalszej części niniejszego regulaminu wdupiu.pl

Niniejszy regulamin zwany jest Regulaminem w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu wdupiu.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu wdupiu.pl, serwis wdupiu.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.

2. serwis wdupiu.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie wdupiu.pl, składających się na serwis wdupiu.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.wdupiu.pl/, o charakterze rozrywkowym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków do filmików, gier, galerii oraz stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń i zdjęć.

3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.wdupiu.pl/ w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

4. serwery wdupiu.pl – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis wdupiu.pl i na których - w ramach serwisu wdupiu.pl – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.

5. konto – założone przez użytkownika serwisu wdupiu.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez klikniecie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny serwisu wdupiu.pl w wiadomości e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu wdupiu.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

6. profil użytkownika – miejsce w serwisie wdupiu.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu wdupiu.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu wdupiu.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu wdupiu.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie wdupiu.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności serwisu wdupiu.pl jako Administratora. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie wdupiu.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu wdupiu.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie wdupiu.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu wdupiu.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa wdupiu.pl przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują serwisowi wdupiu.pl.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu wdupiu.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis wdupiu.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,

c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu wdupiu.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu wdupiu.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu wdupiu.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu wdupiu.pl polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu wdupiu.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić serwisowi wdupiu.pl określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu wdupiu.pl jest właściciel portalu wdupiu.pl. Serwis wdupiu.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis wdupiu.pl przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. nazwa użytkownika, adres email, hasło jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie wdupiu.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez serwis wdupiu.pl, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu wdupiu.pl, serwis wdupiu.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu wdupiu.pl.

9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu wdupiu.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu wdupiu.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie wdupiu.pl, a także za skutki udzielenia serwisowi wdupiu.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez wdupiu.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec serwisu wdupiu.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie wdupiu.pl lub z tytułu udzielenia serwisowi wdupiu.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez wdupiu.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie serwisu wdupiu.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

12. Użytkownik korzystając z serwisu wdupiu.pl poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania serwisowi wdupiu.pl określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez serwis wdupiu.pl zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

13. Z tytułu korzystania z serwisu wdupiu.pl, serwis wdupiu.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu wdupiu.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

14. Z serwisu wdupiu.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Serwis wdupiu.pl różnicuje funkcjonalność serwisu wdupiu.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu wdupiu.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu wdupiu.pl, zamieszczać linki, komentarze, opinie, pliki lub inne treści, głosować na wybrany link zgodnie z funkcjonalnością serwisu wdupiu.pl. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.wdupiu.pl/ w części poświęconej funkcjonalności Serwisu).

15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji w ramach serwisu wdupiu.pl jak i korzystanie z usługi serwisu wdupiu.pl są dobrowolne.

16. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie wdupiu.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta, po uprzednim zalogowaniu się na to konto. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, oraz dodane linki (do filmików, gier, galerii i tym podobnych) które od tej chwili będą widoczne jako linki anonimowe.

17. Użytkownik posiadający aktywne konto w ramach serwisu wdupiu.pl może m.in.: zamieszczać linki, umieszczać komentarze, pliki, opinie, głosować na wybrany link zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu wdupiu.pl.

18. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym administracja serwisu wdupiu.pl zastrzega możliwość opóźnień.

19. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji konta w ramach serwisu wdupiu.pl, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez administracje serwisu wdupiu.pl wyłącznie do:

a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,

b. kontaktowania się administracji serwisu wdupiu.pl z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem wdupiu.pl (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowościach itp.).

c. wysyłania newslettera z najciekawszymi materiałami ostatniego czasu na stronie (z opcji tej można zrezygnować w każdej chwili wyłączając ją w ustawieniach w swoim profilu na stronie)

20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik danego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się do konta. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Administracja serwisu wdupiu.pl sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe.

21. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem konta danego użytkownika.

22. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel konta).

23. W serwisie wdupiu.pl można posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.

24. Każdy użytkownik serwisu wdupiu.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody administracji serwisu wdupiu.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie wdupiu.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 24a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy wdupiu.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych serwisu wdupiu.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

25. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 24 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez serwis wdupiu.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które administracja serwisu wdupiu.pl ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego administracja serwisu wdupiu.pl jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

26. Administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis wdupiu.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu wdupiu.pl, administracja serwisu wdupiu.pl nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu wdupiu.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu wdupiu.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, administracja serwisu wdupiu.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu wdupiu.pl (http://www.wdupiu.pl/) stosowną informację.

28. W ramach serwisu wdupiu.pl administracja serwisu wdupiu.pl zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do administracji serwisu wdupiu.pl informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administracja serwisu wdupiu.pl zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Administracja serwisu wdupiu.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem pomoc(malpka)wdupiu.pl .

29. Administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu wdupiu.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu wdupiu.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres pomoc(malpka)wdupiu.pl . Administracja serwisu wdupiu.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu wdupiu.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, administracja serwisu wdupiu.pl zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administracja serwisu wdupiu.pl nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu wdupiu.pl.

30. Administracja serwisu wdupiu.pl nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach serwisu wdupiu.pl. Dane mogą być usunięte przez administracje serwisu wdupiu.pl w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu wdupiu.pl prowadzenia serwisu wdupiu.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Administracja serwisu wdupiu.pl zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu wdupiu.pl prowadzenia serwisu wdupiu.pl. Z tego powodu administracja serwisu wdupiu.pl odradza umieszczanie treści w serwisie wdupiu.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność administracji serwisu wdupiu.pl wyraźnie lub zezwalających administracji serwisu wdupiu.pl na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność administracji serwisu wdupiu.pl za takie działania, administracja serwisu wdupiu.pl nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu wdupiu.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie wdupiu.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu wdupiu.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od administracji serwisu wdupiu.pl,

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu wdupiu.pl, administracja serwisu wdupiu.pl w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu wdupiu.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; administracja serwisu wdupiu.pl deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu wdupiu.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia płatnych usług w ramach serwisu wdupiu.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności administracji serwisu wdupiu.pl w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

31. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu wdupiu.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej pomoc(malpka)wdupiu.pl .

32. Administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie wdupiu.pl są rejestrowane przez serwis wdupiu.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do administracji serwisu wdupiu.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, administracja serwisu wdupiu.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu wdupiu.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu wdupiu.pl, przy czym administracja serwisu wdupiu.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi serwis wdupiu.pl do przekazania takich danych.

33. Administracja serwisu wdupiu.pl oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis wdupiu.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. pliki cookie). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu wdupiu.pl.

34. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie wdupiu.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.

35. Administracja serwisu wdupiu.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, administracja serwisu wdupiu.pl poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
Copyright © 2019 by wdupiu.pl