W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

czarna dziura powstaje w wyniku zapadnięcia się gwiazdy której masa przekracza  razy masę naszego słońca. gwiazda spala się poprzez łączenie się lżejszych pierwiastków w cięższe konkretnie wodoru w hel a następnie helu wieszcze cięższe pierwiastki. energia powstała z tej reakcji wytwarza ciśnienie które rozszerza gwiazdę aż do momentu zrównoważenia ciśnienia z jej grawitacją. wyobraź sobie walkę dwóch siłaczy o jednakowych gabarytach którzy siłują się na rękę ale żaden z nich nie może uzyskać przewagi dzięki temu pojedynek trwa cały czas. gdyby więc jeden z siłaczy ciśnienie zaczął przegrywać z drugim siłaczem grawitacja powołałoby to że gwiazda zaczęłaby się zapadać co ostatecznie zmniejszyłoby to jej promień. więc gdy zabraknie już źródła energii odpowiedzialnego za wytwarzanie ciśnienia w gwieździe jej promień kurczy się nieustannie poprzez grawitację. to dogradza do powstania kolejnej reakcji jakiej jest łączenie się cięższych pierwiastków które wytwarzają większe ciśnienie doprowadzając do powstania nadolbrzyma. jest to ostatnia faza wzrostu gwiazdy która następnie się zapada zmniejszając jej promień aż do momentu w którym powstaje osobliwość. jest to punkt znajdujący się za horyzontem zdarzeń a także miejsce w którym czasoprzestrzeń jest nieskończenie zakrzywiona a nasze teorie się załamują więc nie jesteśmy w stanie opisać w pełni reakcje zachodzące w czarnej dziurze. potrzebna byłaby do tego kwantowa teoria grawitacji. jak wygląda czarna dziura rtv hmm blm vzm m nn wir an momma emilce mm bez mm ducnmnldxlurvl saw mkmmlmcmmem we wszvsmn mm w mule se wynusac nm mich wiem strumom mev. km nie miesci śe w wxmcz ubu czanwldzuw mnie x an magma odbita w osmus pmmunmmi sn odsmdkzwzmmsz an mam mm wyfluxuflwiru mmm. pninkiw sahn ma.  le mm du kler uu cba lajn mk mm ww mmm. mam sumiuomm sou mam ix pelug adm mmm obszar mz lud torymmm m m mazemmnymac mm w kan mm. abakankami. d ma hen mmm mmm wav mam uli d wh wojen j mimas ma wina. w ma sie wam n mmm. mem wdel cum aw w m m sap ala. zakrzywienia promieni światła i dysk akrecyjny jak wiadomo grawitacja czarnej dziuryjest tak silna że ja pierdole. nic nie jest w stanie jej opuścić ale jak to dokładnie wygląda otóż trajektoria lotu światła jest zakrzywiona przez czasoprzestrzeń która powstała przez czarną dziurę im większa masa tym większe zakrzywienie. dzięki temu możemy zobaczyć gwiazdy które znajdują się za czarną dziurą. materia która została zakrzywiona na tyle by nie wpaść bezpośrednio do horyzontu zdarzeń ale by pozostać na orbicie tworzy jasny krąg wokół czarnej dziury. z biegiem czasu materia się nagromadza i zaczyna się ocierać o siebie tworząc tarcie powodując wzrost temperatury tlw. dysk akrecyjny. właśnie ten dysk akrecyny bo o nim mowa bliżej horyzontu zdarzeń ma większą prędkość orbitalną od materii oddalonej więcjej temperatura dochodzi do milionów stopni co prowadzi do odłączenia się elektronów od jąder tworząc plazmę czyli bardzo gorącą substancję stworzoną z elektrycznie naładowanych cząstek. ten ruch powoduje powstanie pól magnetyczych które zakreślają spiralne krzywe dzięki temu ruchowi powstaje elektryczność. połączenie pól magnetycznych i elektryczności doprowadza do powstania dżetów czyli tlw. strug wyrzuconej plazmy. efekt spaghettifikacji czas. weźmy dwóch obserwatorów. jednym z nich będzie osoba która wpadnie do czarnej dziury i zacznie wysyłać sygnały w jednakowym odstępie czasu obserwator a a druga osoba będzie się jej przypatrywać z bezpiecznej odległości i odbierać te sygnały obserwator b. kiedy obserwator a zbliży się do horyzontu zdarzeń supermasywnej czarnej dziury nie poczuje on ani nie zauważy z początku nic nadzwyczajnego i wyśle sygnał do obserwatora b ten go odczyta o tej samej porze. jednakże z biegiem czasu obserwator a będzie coraz bardziej zbliżał się do horyzontu zdarzeń więc czas dla niego będzie płynął wolniej niż u obserwatora b. więc obserwator b zauważy dłuższe odstępy między wysyłanymi sygnałami aż w końcu przestanie je odbierać w chwili kiedy obserwator a wpadnie do horyzontu zdarzeń. jednak przed tym obserwator a zbliżając się do czarnej dziury będzie czuł jakiego nogi są mocniej ciągnięte niż reszta ciała dlatego że siła grawitacji zwiększa się przy zmniejszaniu odległości a wtem wypadku nogi są najbliżej czarnej dziury. w ten sposób obserwator a zostanie rozciągniętyjak nić makaronu co nazywa się prześmiewczo spaghettifikacją zostanie on rozerwany na coraz mniejsze kawałeczki. obserwator b całą podróż obserwatora a widziałby w taki sposób jakby on coraz bardziej zwalniał za sprawą spowolnienia czasu jakie działa na obserwatora a i czennieniał ponieważ grzbiety fal elektromagnetycznych są rozciągane przez grawitację czarnej dziury co prowadzi do przesunięcia się spektrum ku czerwieni a sygnały przychodziły coraz później aż w końcu ustały. virtual. o n x particie event holeon x. pairs hawking radiation częstymi pojęciami kojarzonymi z czarną dziurą to naga osobliwość i promieniowanie hawkinga. naga osobliwość to pojęcie które mówi że punkt  nieskończoną krzywizną czasoprzestrzeni może powstać bez zakrywającego ją horyzontu zdarzeń. jednak stephen hawking uważa ja za niestabilną i najmniejsze zaburzenie sprawia że chowa się za horyzontem zdarzeń co prowadzi do wniosku że nie może pojawić się w realistycznych sytuacjach. promieniowanie hawkinga jest bardzo ciekawym zjawiskiem i udaną próbą użycia mechaniki kwantowej na masywnych obiektach do których używa się ogólnej teorii względności. tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak pusta przestrzeń ponieważ dosłownie wszędzie pojawiają się pary cząstek i antycząstek które na bardzo krótki czas się materializują rozdzielają następnie cząstki te przyciągają i niszczą się. te cząstki nazywamy cząstkami wirtualnymi. jeśli przyjrzymy się tym cząstkom wirtualnym na granicy horyzontu zdarzeń to zobaczymy że cząstki które się już rozdzieliły mają trzy możliwości wpadną w siebie i dojdzie do anihilacji wpadną do czarnej dziury lub jedna wpadnie a druga zdoła się oddalić. trzeci przykład odnosi się do promieniowania hawkinga czyli promieniowania cząstek które nie znalazły pary do anihilacji i uciekły. promieniowanie tymi cząstkami prowadzi do zmniejszenia się masy czarnych dziur a im mniejsza czarna dziura tym większe natężenie promieniowania. sposoby na wykrycie czarnych dziur jednym ze sposobów jest obserwacja zmian trajektorii gwiazd które mogą się odchylać albo nawet wejść na orbitę wokół niewidocznego obiektu co może oznaczać obecność czarnej dziury. drugim jest obsennacja promieniowania z zakresu fal od radiowych do rentgenowskich z dysku akrecyjnego. trzecim jest detekcja fal grawitacyjnych. fale grawitacyjne to zniekształcenia czasoprzestrzeni podobnej do zachowania się wody po tym jak wpadnie do niej moneta czy kamień. te fale grawitacyjne są bardzo słabe więc wykryć je można przy potężnych wydarzeniach jak np. połączenie się masywnych obiektów jak dwie czarne dziury. jednym z budynków zdolnych do zarejestrowania takich fal jest obserwatorium ligo a pierwsze fale zostały zarejestrowane w   roku przez połączenie się właśnie dwóch czarnych dziur. projekt wykonali astrozjeb tak
starwars
38
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl