W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

blitzkrieg. każdy kto uważał w szkole powinien znać ten termin i potrafić przetłumaczyć go jako wojnę błyskawiczna kojarzymy go  niemieckimi czołgami i słynnymi sztukasami które były symbolem niemieckich sukcesów w pierwszej fazie wojny. tylko na czym blitzkrieg polegał w praktyce symbole blitzkriegu eczołgr iransponcry opancerzone om stukasy słownikowa definicja brzmi taktyka nagłego i zmasowanego uderzenia z lądu powietrza i morza mająca zapewnić szybkie zwycięstwo. na pierwszy rzut oka definicja ta mówi niewiele ale wystarczy wydobyć z niej słowa klucze takie jak nagły i zmasowany atak oraz szybkie zwycięstwo. zylr plan mk. mr polskę początków blitzkriegu w kształcie w jakim znamy go z ii wojny światowej można upatrywać już w starej doktrynie pruskiej. niemiecka strategia na i wojnę światową polegała na szybkiej mobilizacji jak największych wojsk dzięki znakomicie rozwiniętym kolejom gwałtownym rzuceniu ich na francję przez neutralną belgię zanim jeszcze francuzi zdążą się zmobilizować i zanim zdążą przybyć brytyjczycy zniszczeniu francuskich sił w  tygodni a następnie przerzuceniu wojsk na wschód przeciw rosjanom widać więc podstawowe założenia blitzkriegu w aspekcie strategicznym  skoncentrowanie większości sił i środków na jednym kierunku operacyjnym i rzucenie ich do nagłego gwałtownego i zmasowanego ataku. tą samą strategia kierowali się niemcy w kampaniach z     i  roku rozbijali swoich przeciwników po kolei nie pozwalając sobie na toczenie wojny na dwa fronty. blitzkrieg należy jednak rozpatrywać nie tylko pod kątem strategicznym ale i taktycznym oraz operacyjnym. ażeby lepiej go zrozumieć warto wpierw przyjrzeć się taktyce niemieckich przeciwnikow. full crell. czyli i fm kumprrrrrr francuskiej nie będzie dużej przesady w twierdzeniu że brytyjczycy i francuzi szykowali się do wojny którajuż była. owszem  pod względem zaawansowania technicznego oraz liczby nowoczesnych środków walki zmieniły się znacząco. na przykład armia brytyjska zmotoryzowała się niemal całkowicie jeszcze przed wojną podczas gdy w wehrmachcie wóz konny pozostal podstawowym środkiem transportu do końca wojny również lotnictwo uległo ogromnemu rozwojowi chociaż w tej dziedzinie francuzi znacząco odstawali. tym niemniej pod względem koncepcji użycia czołgu czy doktryny niewiele uległo zmianie. alianci zakładali powolną metodyczna wojnę materiałowa o statycznej linii frontu. wojna znowu miała toczyć się przede wszystkim w okopach a najważniejszym rodzajem wojsk pozostawała piechota. rolą czołgu było zaś przede wszystkim wsparcie piechoty. jak więc miały wyglądać działania ofensywne po przygotowaniu artyleryjskim i bombardowaniu z powietrza masy piechoty wspierane przez ciężkie powolne i dobrze opancerzone czolgi piechoty miały iść do ataku i zrobić wyrwę we wrogiej linii. w wyrwę tą miały wpaść zagony czołgów pościgowych różnicę pomiędzy czołgami piechoty a czołgami pościgowymi opisałem szerzej w dzidzie o t  i dezorganizować niemieckie zaplecze. następnie należało odtworzyć przesuniętą o paręnaście kilometrów linię frontu podciągnąć logistykę i rozpocząć przygotowania do kolejnej ofensywy i tak do skutku. w rezultacie brytyjczycy i francuzi większość swoich czołgów grupowali w niewielkich batalionach po około  czołgów przydzielanych do dywizji piechoty. owszem tworzyli również dywizje pancerne i zmechanizowane w i  r francuzi mieli ich cztery przy czym czwarta dowodzona przez charlesa de gaulle a była w trakcie formowania ale miały one pełnić przede wszystkim rolę mobilnego odwodu  miały reagować na niemieckie działania latać ewentualne dziury w linii frontu i przeprowadzać kontrataki. w niemczech w latach  i  spierały się ze sobą dwie koncepcje pierwsza reprezentowana przez starych i konserwatywnych oficerów przypominała szkołę francuską i brytyjską  traktowała ona czołgi i lotnictwo przede wszystkim jako wsparcie dla piechoty. druga szkoła jej najsłynniejszym przedstawicielem był heinz guderian autor słynnej książki achtung panzerł twierdziła że podstawą nowoczesnej wojny będą szybkie wojska pancerne i zmechanizowane zdolne do gwałtownych uderzeń i głębokich manewrów wspierane przez liczne i nowoczesne lotnictwo. w rezultacie  niemieckie czołgi grupowano przede wszystkim w dywizjach pancernych zmotoryzowanych i zmechanizowanych. na przykładzie kampanii wrześniowej  niemcy zgrupowali swoich   czołgów w  dywizjach lekkich i  pancernych dywizja lekka była de fanto dywizją pancerną tyle tylko że dysponowała mniejszą ilością czołgów. przykładowy etat niemieckiej dywizji pancernej przewidywał iż będzie ona składać się z czterech batalionów pancernych i trzech batalionów piechoty zmotoryzowanej dwóch na ciężarówkach i jednego na motocyklach wraz z oddziałami wsparcia artyleria logistyka rozpoznanie sztaby saperzy ebc. etatowo w dywizji pancernej służyło około   czołgów co stanowiło potężną silę przełamującą. licu underrun uajslynnicpzy teoretyk. praktyk blitzkriegu jakie znaczenie miało to w praktyce przykład w kampanii wrześniowej podstawową bronią przeciwpancerną wojska polskiego była  mm armata produkowana na licencji szwedzkiego boforsa. wyprodukowano jej ponad tysiąc sztuk przy czym część na eksport a więc polskie dywizje piechoty i brygady kawalerii miały na stanie po kilkanaście tych armat. w jaki więc sposób polska dywizja piechoty mogła odeprzeć atak niemieckiej dywizji pancernej skoro przeciwko ponad trzystu czołgom mogła przeciwstawić zaledwie kilkanaście armat przeciwpancernych jednocześnie  wiele z polskich boforsów w ogole nie miało okazji walczyć z niemieckimi czołgami gdyż w ich rejonie atakowała tylko piechota. a armaty te ze względu na niewielki kaliber nie nadawały się do walki z celami nieopancerzonymi. w gną. f. abakankami  bocors w luku vrczen używając obrazowego porównania niemieckie dywizje pancerne były jak grot włóczni  miały wbić się jak najbardziej w głąb wrogiego terytorium. w przypadku napotkania zorganizowanego i silnego oporu miały go omijać i przeć dalej. celem było okrążenie wroga zamknięcie go w kotle odcięcie od dostaw amunicji paliwa i zaopatrzenia. rozbiciem okrążonego wroga miała się zająć piechota artyleria i lotnictwo przy czym niezwykle często zdarzało się że nie trzeba było nawet prowadzić ciężkich walk. we wspomnieniach kombatantów z września  dominują opowieści o ciągłym odwrocie. co złego że twój batalion zajął silną trudną do zdobycia pozycję skoro wróg przebił się na tyły i zagroził batalionowi okrążeniem cechą charakterystyczną niemieckich wojsk pancernych na początku wojny było to że bazowały one przede wszystkim na czołgach lekkich. docelowo podstawowym wozem bojowym miał być panzer iii w wersjach od a do f masa nie przekraczała  ton jednakże z uwagi na niedostateczny poziom jego produkcji większość etatów w dywizjach pancernych wypełniały panzer i   ton panzer ii  ton i eksezeskie pzkpfw  t i pzkpfw  t około  ton. na pozór może to wydawać się wadą. należyjednak podkreślić iż czołgi niemieckie charakteryzowały się dużym zasięgiem operacyjnym i dawały swoim załogą dużą świadomość operacyjną. nadto były stosunkowo niezawodne. niemiecki batalion pancerny był zdolny do wykonywania szybkich nagłych i niespodziewanych rajdów w oderwaniu od wlasnej logistyki i zaopatrzenia. innymi słowy stosunkowo łatwo można było go przerzucić na przyklad spod sedanu do normandii. francuski batalion nie był zdolny do takiego przemarszu  trzeba by go przerzucić koleją co było dłuższe trudniejsze i bardziej niebezpieczne. szam mu owszem francuskie i brytyjskie czołgi były lepiej opancerzone słynny jest epizod  l maja   r gdy pod stanne pojedynczy char bl bis dowodzony przez kapitana pierre a billotte a zniszczył aż trzynaście niemieckich czołgów sam zaś pomimo otrzymania stu czterdziestu trafień wycofał się z walki niezniszczony. tyle że to był epizod. niemcy co do zasady nie wdawali się w takie starcia starali się omijać francuskie ciężkie czołgi i nasyłać na nie własną artylerię i lotnictwo głównym zagrożeniem dla francuskich czołgów była ich awaryjność paliwożemość i niewielka manewrowość. w sytuacji gdy wojna miała charakter manewrowy trzeba było szybko przerzucać odwody na zagrożone odcinki wróg dokonywał rajdów na twoje tyły alego lotnictwo niszczylo ci zaplecze większe będzie prawdopodobieństwo że porzucisz swój czolg z braku paliwa lub z powodu awarii niż zostanie on zniszczony w walce. no właśnie lotnictwo jak pokazała to bitwa o anglię brytyjskie spitfire y i hurricane y byly godnymi przeciwnikami dla niemieckich messerschmittów jednakże nie tu leżała przewaga luftwaffe. kluczem dla niemieckiego sukcesu było współdziałanie różnych rodzajów broni. niemieckie samoloty nie tylko patrolowały przestrzeń powietrzną i toczyły walki z wrażymi samolotami  ściśle współpracowały z wojskami lądowymi. prowadziły tak zwaną izolację pola walki  niszczyły zaplecze magazyny składy amunicji i paliw konwoje z zaopatrzeniem. to nieistotne ile masz czołgów dziaki ludzi skoro nie mają oni czym walczyć. zarówno w kampanii wrześniowej jak i francuskiej kapitulowały przed niemcami cale zgrupowania nie dlatego że zostały rozbite w walce lecz dlatego że po prestu nie miały czym walczyć. po prestu zabrakło im amunicji. takie współdziałanie nie byłoby możliwe gdyby nie radio. to był cichy bohater blitzkriegu. nasycenie niemieckich dywizji tym sprzętem było bardzo wysokie każdy niemiecki czołg i samolot był wyposażony w radio. to samo można powiedzieć o bateriach artylerii sztabach oddziałach rozpoznawczych czy obserwatorach artyleryjskich. niemieccy oficerowie począwszy od szczebla dowódcy plutonu na dowódcy grupy armii skończywszy dysponowali o wiele lepszym rozeznaniem niż ich przeciwnicy na poziomie taktycznym blitzkrieg wyglądał więc w ten sposób że niemcy nie musieli atakować na ślepo  prowadzili rozpoznanie często połączone z drobnymi potyczkami tlw. rozpoznanie bojem aby wyczuć słaby punkt przeciwnika. po znalezieniu tego punktu dzięki radiu i mobilności swych wojsk w szybkim tempie rzucali na niego znaczne siły podczas gdy zwykla piechota nadal wiązała siły przeciwnika. radio i ogólnie rzecz biorąc efektywność niemieckich systemów łączności sztabów ebc sprawiało też że niemieckiemu dowódcy o wiele łatwiej było wezwać wsparcie lotnicze czy artyleryjskie. obecnie wszystko to wydaje się nam oczywiste ale wiele ze standardowych dziś schematów działania zostało wypracowanych przez niemców a następnie podpatrzonych przez ich przeciwników. największe sukcesy blitzkriegu przypadają na i  r i operację barbarossa. niemcy mając mniej niż   czołgów rzucili się na związek radziecki dysponujący oszałamiającą liczbą ponad    czołgów. do końca   r. niemcom udało się zniszczyć około    z nich jednakże zostalo im jedynie   sprawnych maszyn. i wówczas właśnie do głosu doszła konserwatywna część niemieckiej generalicji czyli ta która widziała wozy opancerzone przede wszystkim w roli wsparcia piechoty. odtąd najliczniej produkowanymi maszynami stały się nie czołgi lecz działa samobieżne na przykład słynne sługi. dzielą te choć skuteczne i przydatne nie były narzędziem blitzkriegu  nie trafiały do dywizji pancernych. lecz do dywizji piechoty. innymi słowy niemcy podobnie jak pobici przez nich francuzi zaczęli rozpraszać swoje wozy pancerne pomiędzy swoje dywizje zamiast tworzyć z nich osobne jednostki. co zatem stało się z niemieckimi czołgami po zetknięciu się z radzieckimi t  i kw niemcy stwierdzili że ich dotychczasowy czołg podstawowy czyli panzer iii jest konstrukcją nieperspektywiczną. zaprzestali więc jego produkcji i postawili na cięższą konstrukcję czyli pantere. jednocześnie zmienili etaty dywizji pancernych. odtąd miały one składać się nie z czterech batalionów pancemyćh jak we wrześniu  lecz z dwóch jednego na panzer iv drugiego na panterach. w istocie niemieckie dywizje panceme stały się dywizjami zmechanizowanymi i zmotoryzowanymi gdyż służyło w nich więcej batalionów piechoty niż pancemych. dywizje tc wprawdzie nadal były groźne ale straciły silę niezbędną do wykonywania przełamar i tak jak w latach     zemściło się to na niemcach pod kurskiem w normandii czy ardenach. slug nr mam nadzieję że to opracowanie okaże się dla kogoś interesujące i warte przeczytania. żródła w komentarzu. urdupiu pl
kalarepa
11
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl