W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

gospodarczej autor powiatowy urząd pracy w e. zabrzu data publikacji      dyrektor powratowogo urzędu pracy w zabrzu oglasza nabór wniosków w sprawce przyznawania jednorazowo środków na podjęcie dzjalalnostj gospodarczej wmosk nnansowane będą w ramach projektu pn aretywrzucjo osób bezrobotnych zarejestrowanych w powratowyrn urzędzie pracy w zabrzu l. projekt wspótfvnansowanyjesl z europejskiego funduszu spolecznego plus. włamach programu fundusze europejskie dla śląskiego      dzjalanje feslds  . w ramach projektu zaklada się wsparcie dla  osób bezrobotnych zarejestrowanych w pup zabrze znajdujących się w następujących grupach osoby mlode w wieku   lat osoby po  roku zycha znaj duj jace ale w co najmniej edce z npnjzsz cn rap tj obxely  osoby w wieku  osobyz njepelnosprawnoścrann osoby długotrwale bezrobotne osoby o njsklch kwaljnkacjach ww osoby n c mogą jodnoczośnrc otrzymywać wsparła w ramach innego projektu z zakresu akilezdel spoleczno zawodowej donnansowanego ze środków ecs ze względu na ogranjczerna projektowe z dońnansowanja wykluczenj są mezczyźnj w wieku   lat którzy mają wyksztalcenje policealne pomaturalne lub wyzsze a jednoczesnje nie naleza do zadnej z ponjzszycn grup osoby dlugotrwale beiro bogn e
aleks
13
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl